Έκτακτη Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων